loading
Företagspolicy

Vi lägger stor vikt vid personlig kontakt och dialog under projektets gång, så slutresultatet blir som våra kunder har tänkt sig och så processen känns smidig och trygg.

Vi går igenom offerten med våra kunder innan vi sätter i gång arbetet, så vi har en gemensam bild av kostnader och leverans.

Vi fakturerar löpande arbete och materialen veckovis.